Philippines - Malaysia - Papua New Guinea - Thailand Province

BAGONG UMAGA • Marso 30, 2017 – HUWEBES sa Ikaapat na Linggo ng Kuwaresma / San Juan Climaco
  Mapagpalayang araw ng Huwebes sa Ikaapat na Linggo ng Kuwaresma.  Dakilain natin ang Panginoong Diyos na patuloy na kumikilos sa pamamagitan ng kabutihang pinapahintulutan Niyang magawa natin.  Ito ang tema ng Mabuting Balitang maririnig natin ayon kay Sa Juan kabanata lima, talata tatlumpu’t isa hanggang apatnapu’t pito. ...
  continue reading
 • Marso 29, 2017 – MIYERKULES sa Ikaapat na Linggo ng Kuwaresma / Santa Gladys
  Mapayapang araw ng Miyerkules sa Ikaapat na Linggo ng Kuwaresma.  Purihin ang Diyos Ama sa Kanyang patuloy na pagbubunyag ng sarili sa pamamagitan ng Kanyang Anak.  Maririnig natin sa Mabuting Balita ang pagpapaliwanag ng Panginoon sa mga Judio tungkol sa Kanyang sarili.  Ayon ito kay San Juan kabanata lima talata labinpito hanggang tatlumpu. ...
  continue reading
 • Marso 28, 2017 – MARTES sa Ikaapat na Linggo ng Kuwaresma / Santa Gwendolina
  Mapagpalang araw ng Martes sa Ikaapat na Linggo ng Kuwaresma.  Purihin ang Diyos nating Butihin!  Pasalamatan natin Siya sa pagkaloob sa atin ng panibagong pagkakataon upang baguhin ang sarili, bumangon sa ating pagkakadapa sa tulong ng Kanyang biyaya.  Ito ang hamon ng Mabuting Balitang maririnig natin ayon kay San Juan kabanata lima, talata isa hanggang labing-anim. ...
  continue reading
Displaying 1-3 of 512 items

Listen to our radio programs

© Copyright 2009-2017 by Daughters of St. Paul