Philippines - Malaysia - Papua New Guinea - Thailand Province

BAGONG UMAGA • Agosto 19, 2017– SABADO sa Ika – 19 na Linggo ng Taon / San Exequiel Moreno, obispo; San Juan Eudes, pari
  Maligayang araw ng Sabado sa inyo mga kapatid.  Ika-labingsiyam ngayon ng Agosto.  ginugunita natin sina San Exequiel Moreno na isang Obispo at San Juan Eudes, na isang pari.  Pasalamatan natin ang Diyos sa mga banal na ito at sa tulong ng kanilang panalangin hilingin nating maging mabubuting halimbawa tayo ng kabutihang asal, lalo na sa mga pinalalaking bata sa loob at labas ng ating tahanan.   Panawagang turuan ang mga bata tungkol sa Diyos at hubugin silang maging mabubuting tao at Kristiyano sa hinaharap, ang hamon ng Mabuting Balita ngayon ayon kay San Mateo kabanata Labing-siyam, talata Labintatlo hanggang Labinlima.    ...
  continue reading
 • Agosto 18, 2017 – BIYERNES sa ika-19 na Linggo ng Taon / Santa Elena
  Magandang-magandang araw ng Biyernes mga ginigiliw kong tagapakinig at texters.  Ika-labinwalo ngayon ng Agosto, ginugunita natin si Santa Elena.  Pasalamatan natin ang Diyos sa banal na ito, at sa tulong ng kanyang panalangin hilingin natin ang katapatan ng mga mag-asawa sa isa’t isa.  Ito ang tema ng Mabuting Balitang maririnig natin ayon kay San Mateo kabanata Labingsiyam, talata tatlo hanggang Labindalawa. ...
  continue reading
 • Agosto 17, 2017 – HUWEBES sa ika-19 na Linggo ng taon / Santa Clara de Montefalco
  Mapagpalayang araw ng Huwebes mga minamahal kong kapatid at texters.  Ika-labimpito ngayon ng Agosto, ginugunita natin si Santa Clara de Montefalco.  Pasalamatan natin ang Diyos sa banal na ito, at sa tulong ng kanyang panalangin  hilingin nating matuto tayong magpatawad nang walang hanggan, katulad ng patuloy na pagpapatawad ng Panginoon sa atin.  Ito ang tema ng Mabuting Balita ayon kay San Mateo kabanata Labinwalo talata dalawampu’t isa hanggang kabanata Labing-siyam talata isa. ...
  continue reading
Displaying 1-3 of 654 items

Listen to our radio programs

© Copyright 2009-2017 by Daughters of St. Paul