Philippines - Malaysia - Papua New Guinea - Thailand Province

BAGONG UMAGA • Oktubre 22, 2017 – Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon
  Purihin ang Diyos sa pagpasok natin sa Ika-dalawampu’t siyam na Linggo sa Karaniwang Panahon ng ating liturhiya, Linggo rin ngayon ng Pandaigdigang Misyon. Ipagdasal natin ang mga misyonerong naka-destino sa iba’t ibang panig ng mundo, pati na ang ating mga OFWs na mga makabagong misyonero, nang pagkalooban sila ng Diyos ng lakas ng katawan at pananampalatayang makayanan ang mga pagsubok na nararanasan.  Atin nang pakinggan ang Mabuting Balita ayon kay San Mateo kabanata dalawampu’t dalawa, talata labinlima hanggang dalawampu’t isa. ...
  continue reading
 • Oktubre 21, 2017 – Sabado sa Ika-28 Linggo ng Taon
  Maligayang araw ng sabado sa inyo mga kapatid.  Dakilain ang Diyos nating mapagmahal!  Dahil Sabado po ngayon, marahil ang ilan sa atin nahihimbing pa, ang iba naman, nagmamadali na para sa weekend activities natin.  Anuman ang ginagawa natin sa sandaling ito, halina’t pakinggan muna natin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lukas  kabanata Labindalawa, talata walo hanggang labindalawa. ...
  continue reading
 • Oktubre 20, 2017 – Biyernes sa Ika-28 Linggo ng Taon
  Magandang-magandang araw ng Biyernes sa inyo mga kapatid.  Purihi’t pasalamatan natin ang Diyos sa mga biyaya at pagpapalang patuloy nating tinatanggap sa Kanyang kagandahang-loob.   Ihanda na natin ang puso’t isip sa pakikinig ng Mabuting Balita ngayon ayon kay San Lukas kabanata labindalawa, talata isa hanggang pito.   ...
  continue reading
Displaying 1-3 of 719 items

Listen to our radio programs

© Copyright 2009-2017 by Daughters of St. Paul