Philippines - Malaysia - Papua New Guinea - Thailand Province

BAGONG UMAGA • Abril 21, 2018 – Sabado sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
  Maligayang araw ng Sabado sa inyo mga kapatid.  Luwalhatiin natin ang Panginoon sa biyaya ng buhay at kalakasan.  Atin nang pagnilayan ang Mabuting Balita ngayon ayon kay San Juan kabanata anim, talata animnapu hanggang animnapu’t siyam. ...
  continue reading
 • Abril 20, 2018 – Biyernes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
  Magandang-magandang araw ng Biyernes mga ginigiliw kong kapatid at texters.  Luwalhatiin natin ang Panginoon sa Kanyang patuloy na pangangaral sa atin tungkol sa Kanyang sarili bilang pagkain at inumin na nagbibigay buhay magpakailan man.  Pakinggan natin ito sa Mabuting Balita ayon kay San Juan kabanata anim, talata limampu’t dalawa hanggang limampu’t siyam. ...
  continue reading
 • Abril 19, 2018 – Huwebes Sa Ika-3 Linggo Ng Pasko Ng Pagkabuhay
  Mapagpalayang araw ng Huwebes mga minamahal kong kapatid at texters.  Purihin ang Panginoon na walang sawang nag-aalay ng Kanyang katawan at Dugo para sa ikaliligtas ng ating kaluluwa!  Nasasabik ba kayong tanggapin Siya sa oras ng komunyon?  Maririnig natin sa Mabuting Balita ngayon ang pahayag ni Jesus na Siya ang tinapay ng buhay, at ang sinumang kakain sa Kanya, mabubuhay magpakailanman.  Ayon ito sa Ebanghelyo ni San Juan kabanata anim, mga talata apatnapu’t-apat hanggang limampu’t isa.     ...
  continue reading
Displaying 1-3 of 895 items

Listen to our radio programs

© Copyright 2009-2018 by Daughters of St. Paul