Philippines - Malaysia - Papua New Guinea - Thailand Province

BAGONG UMAGA • PEBRERO 28, 2018 – MIYERKULES SA IKALAWANG LINGGO NG KUWARESMA
  Purihin ang Diyos sa papatapos nang buwan ng Pebrero.  Pasalamatan natin Siya sa lahat ng kaganapan sa buong buwan, lalo na sa mga biyaya at pagpapalang tinanggap natin.  Panawagang maging servant leader ang hamon ng Mabuting Balita ngayon ayon kay San Mateo kabanata dalawampu, talata labimpito hanggang dalawampu’t walo. ...
  continue reading
 • PEBRERO 27, 2018 – MARTES SA IKALAWANG LINGGO NG KUWARESMA
  Mapagpalang araw ng Martes mga ginigiliw kong kapatid at texters.  Purihin ang Diyos sa pagpahiram sa atin ng panibagong buhay at kalakasan at sa mga biyayang inilaan Niya sa atin ngayon.  Araw-araw inaanyayahan tayo ng Panginoon na huwag pakitang-tao lamang ang mga ginagawa nating kabutihan, at magsilbing huwaran tayo sa kapwa. Ito ang tema ng Mabuting Balitang maririnig natin ayon kay San Mateo kabanata dalawampu’t tatlo talata isa hanggang labindalawa. ...
  continue reading
 • PEBRERO 26, 2018 – LUNES SA IKALAWANG LINGGO NG KUWARESMA
  Isang masigla at puno ng pag-asang araw ng Lunes mga minamahal kong kapatid at texters.  Dakilain ang Diyos nating mapagkalinga at mapagmahal!  Isang mainit na pagbati po ng happy-happy birthday sa lahat ng nagdiriwang ng kaarawan ngayon at sa linggong ito.  Ngayong panahon ng Kuwaresma patuloy tayong tinuturuan ng Panginoon kung paano tayo magiging banal.  Ito ang nilalaman ng Mabuting Balita ngayon ayon kay San Lukas kabanata anim, talata tatlumpu’t anim hanggang tatlumpu’t walo.   ...
  continue reading
Displaying 1-3 of 845 items

Listen to our radio programs

© Copyright 2009-2018 by Daughters of St. Paul