Philippines - Malaysia - Papua New Guinea - Thailand Province

BAGONG UMAGA • Disyembre 17, 2017 – Ikatlong Linggo ng Adbiyento (B)
  Purihin ang Diyos sa pagpasok natin sa Ikatlong Linggo sa panahon ng Adbiyento, ang Linggo ng Kagalakan o Gaudete Sunday.  Nagagalak tayo dahil tiyak at totoo ang pangakong ito ng Diyos, nang isugo Niya ang isang Mesiyas at Tagapagligtas sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. Atin nang pagnilayan ang Mabuting Balita ayon kay San Juan Kabanata isa, talata anim hanggang walo, at talata labing-siyam hanggang dalawampu’t walo. ...
  continue reading
 • Disyembre 16, 2017 – Sabado sa Ikalawang Linggo ng Adbiyento
  Maligayang araw ng Sabado sa inyo mga kapanalig.  Purihin ang Panginoon nating Tagapaligtas! Kagabi, pinasimulan na sa maraming parokya ang Simbang Gabi.  Ngayon naman, Ika-labing-anim ng Disyembre, pinasisimulan natin ang nakagawiang Misa de Gallo sa mga parokya. Ang siyam na araw na pagnonobena bilang paghahanda sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus.  May kaakibat din itong sakripisyo dahil sa maaga nating paggising, sa kabila ng napakarami nating pinagkakaabalahan ngayong papalapit na ang Pasko.  Harinawang makumpleto natin ang siyam na araw na simbang gabi, hindi dahil tayo’y namamanata para sa isang kahilingan, kundi para lubusan nating makilala si Jesus na ating Tagapagligtas at malaman ang katotohanang nais Niyang ipaalam sa atin. Pakinggan na natin ang Mabuting Balita sa araw na ito mula kay San Juan kabanata lima, talata tatlumput-tatlo hangang tatlumput-anim. ...
  continue reading
 • Disyembre 15, 2017 – Biyernes sa Ikalawang Linggo ng Adbiyento
  Magandang-magandang araw ng Biyernes sa Ikalawang Linggo ng Adbiyento.  Purihin ang Panginoon sa pagpapatuloy ng ating paghahanda sa Kanyang pagdating.  Kamusta na po ba ang mga preparasyong ginagawa natin sa papalapit nang Pasko?  Sana’y nakatutugon tayo sa panawagan ng mga pagbasa ngayong panahon ng Adbiyento na ihanda ang ating puso sa pagdating ng Panginoon.  Gawin itong malinis at karapatdapat panahanan ng Banal na Espiritu.  Sa mga nagtext at nagsulat sa amin, asahan po n’yong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan.  Maririnig natin sa Mabuting Balita ang pagtatanong at tila pagkalito ng Panginoong Jesus dahil hindi Niya na maunawaan ang gusto at mga ikinikilos ng mga tao sa kasalukuyan.  Ito ang tema ng Mabuting Balitang maririnig natin ayon kay San Mateo kabanata Labing-isa talata labing-anim hanggang labing-siyam. ...
  continue reading
Displaying 1-3 of 775 items

Listen to our radio programs

© Copyright 2009-2017 by Daughters of St. Paul