Philippines - Malaysia - Papua New Guinea - Thailand Province

BAGONG UMAGA • Hunyo 27, 2017 – MARTES Ika-12 Linggo ng Taon / San Cirilo de Alexandria, Obispo at pantas ng Simbahan
  Mapagpalang araw ng Martes mga minamahal naming tagapakinig at texters. Dakilain ang Diyos nating Mapagkalinga at Mapagmahal!  Hangad ng Diyos na lumago tayo sa kabanalan, pero hindi Niya ito ipinipilit.  Iginagalang Niya ang ating kalayaang mamili sa pagitan ng makipot at malapad na pintuan na ating tatahakin sa pagkamit nito.  Ito ang tema ng Mabuting Balitang maririnig natin mula kay San Mateo kabanata pito talata anim, at talata labindalawa hanggang labin-apat.   ...
  continue reading
 • Hunyo 26, 2017 – LUNES Ika-12 Linggo ng Taon San Josemaria Escriva
  Isang Masigla at puno ng pag-asang araw ng Lunes mga ginigiliw naming kapatid at texters.  Purihin ang Diyos nating Mapagpatawad at Mapagmahal! Hangad ng Panginoon na maging mahinahon tayo sa paghusga sa ating kapwa dahil tayo din naman, may mga kapintasan din.  Ito ang tema ng Mabuting Balitang maririnig natin mula kay San Mateo kabanata pito, talata isa hanggang lima. ...
  continue reading
 • Hunyo 25, 2017 – LINGGO Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon
  Purihin ang Diyos sa pagpasok natin sa Ika-labindalawang Linggo sa Karaniwang panahon ng ating liturhiya.  Pasalamatan natin Siya sa isang linggong nagdaan, sa mga biyaya at pagpapala, lalo na sa patuloy Niyang pag-iingat at paggabay sa atin hanggang sa oras na ito.  Ihanda na natin ang puso’t isip sa pagtanggap ng Mabuting Balita ngayon ayon kay San Mateo kabanata sampu, talata dalawampu’t anim hanggang tatlumpu’t tatlo.  ...
  continue reading
Displaying 1-3 of 601 items

Listen to our radio programs

© Copyright 2009-2017 by Daughters of St. Paul