Philippines - Malaysia - Papua New Guinea - Thailand Province

BAGONG UMAGA • Hunyo 26, 2018 – Martes sa Ika-12 na Linggo ng Taon / San Josemaria Escriva
  Magandang araw, mga kapanalig. Ika-dalawampu’t anim ngayon ng Hunyo, kapistahan ni San Josemaria Escriva, ang nagtatag ng Opus Dei. Layunin ng samahang ito na ipaalalang ang pagiging Kristiyano ay isang tawag sa kabanalan at paglilingkod;  at magpalaganap ng personal na pangakong sumunod kay Kristo, magmahal sa Simbahan at hanapin ang kabanalan sa ordinaryong pamumuhay sa lahat ng sektor ng lipunan.  Pakinggan natin ang Ebanghelyo mula kay San Mateo kabanata pito, talata anim, at labindalawa hanggang labing-apat. ...
  continue reading
 • Hunyo 25, 2018 – Lunes sa Ika-12 na Linggo ng Taon / Santa Lucia
  Magandang araw, mga kapanalig! Ika-dalawampu’t lima ngayon ng Hunyo, Kapistahan ni Santa Lucia, ang pintakasi ng mga taong bulag o malabo ang paningin. Pakinggan muna natin ngayon ang babala ni Jesus tungkol sa ating paghatol sa kapwa na mababasa sa Ebanghelyo ni San Mateo kabanata pito, talata isa hanggang lima. ...
  continue reading
 • Hunyo 23, 2018 – Sabado sa Ika-11 na Linggo ng Taon / San Jose Cafaso
  Maligayang araw ng Sabado sa inyo mga Kapatid. Napakahalaga ng ating pagbasa ngayong araw dahil nagbibigay ito ng pag-asa gaano man kalaki ng problema at nakagagaan ng loob gaano man kalaki ng lungkot. Pakinggan natin ang Ebanghelyo mula kay San Mateo kabanata Anim, talata dalawampu’t apat hanggang tatlumpu’t apat. ...
  continue reading
Displaying 1-3 of 961 items

Listen to our radio programs

© Copyright 2009-2018 by Daughters of St. Paul