Philippines - Malaysia - Papua New Guinea - Thailand Province

BAGONG UMAGA

 • Agosto 08, 2017 – MARTES sa Ika-18 Linggo ng Taon / San Domingo, pari

   

  Blg 12:1-13 – Slm 51 – Mt 14:22-36

  Mt 14:22-36

  Pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo habang pinaaalis niya ang mga tao.

  At pagkaalis ng mga tao, mag-isa siyang pumunta sa kaburulan para manalangin. Nag-iisa siya roon nang gumabi. Samantala, malayo na sa lupa ang bangka, sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin.

  Nang madaling-araw na, pinuntahan sila ni Jesus na naglalakad sa dagat. Nang makita nila siyang naglalakad sa dagat, natakot sila, at akala nila’y multo siya. Kaya sumigaw sila. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila:  “Lakasan ang loob! Ako ito, huwag kayong matakot.”  Sumagot si Pedro: “Panginoon, kung ikaw nga, papuntahin mo ako sa iyo na naglalakad sa tubig.”

  At sinabi niya:  “Halika.”  Bumaba naman sa bangka si Pedro at naglakad sa tubig papunta kay Jesus. Ngunit natakot siya sa harap ng malakas na hangin at lumulubog na. Kaya sumigaw siya: “Panginoon, iligtas mo ako!” Agad na iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya, at sinabi:  “Taong kaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?”

  Nang nakasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin. At yumuko sa harap ni Jesus ang mga nasa bangka at sinabi:  “Totoo ngang ikaw ang Anak ng Diyos!”

  Pagkatawid nila, dumating sila sa pampang ng Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga tagaroon at ipinamalita nila sa buong kapaligiran. Kaya dinala nila sa kanya ang mga maysakit. May nakiusap sa kanya na mahipo man lamang sana nila ang laylayan ng kanyang damit, at gumaling ang lahat ng humipo rito.

  PAGNINILAY

  Mula pa rin kay Sr. Rose Agtarap ang ibabahagi kong pagninilay sa Ebanghelyo.  Naaalala mo pa ba nang una kang magbisikleta?  O magmaneho ng jeep o kotse? Kinakabahan, natatakot, natataranta – yan ang nangingibabaw na pakiramdam. Kahit anong simula, maging ito’y unang araw sa high school, sa trabaho o sa buhay pamilya – nababalot ng misteryo at puno ng agam-agam at mga tanong. Gaya ng mga disipulo sa ebanghelyo natin ngayon, “sinasalpok din ng mga alon ang Bangka natin sapagkat pasalungat sa hangin.”  Kapit lang, kapatid! Huwag mangamba.  Darating si Kristo.  Lakasan mo ang loob mo!  Maghintay ka sa kanya at huwag mag-atubili kapag tinawag ka niya na lumakad sa dagat. Kumapit ka dahil kapag hawak niya ang kamay mo, anumang unos, kaya mong harapin – titigil ang hangin, titila ang ulan – dahil kasama mo siya.  Panginoong Jesus, natatakot po ako sa maraming bagay.  Bulungan mo ako tuwina: “Huwag kang mangamba.  Ako ito; huwag kang matakot.” Nang sa gayon maharap ko ang anumang sorpresang inihanda mo para sa akin sa araw na ito.  Amen

   Listen to our radio programs

© Copyright 2009-2018 by Daughters of St. Paul