BAGONG UMAGA

 • Mayo 24, 2018 – Huwebes sa Ika-7 Linggo ng Taon

  MARCOS 9:41-50

  Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: “Kung may magpainom sa inyo ng malamig na tubig alang-alang sa aking pangalan dahil kay Kristo kayo, talagang sinasabi ko sa inyo hindi siya mananatiling walang gantimpala. “Ngunit kung may tumisod at magpadapa sa isa sa mga maliliit na ito, mas makabubuti pa para sa kanya na itapon siya sa dagat na may taling malaking bato sa kanyang leeg. “Kung kamay mo ang nagtutulak sa iyo sa kasalanan, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok na pingkaw sa buhay kaysa matapon sa walang hanggang apoy ng impiyerno nang may dalawang kamay. At kung ang paa mo ang nagtutulak sa iyo sa kasalanan, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok na pilay sa buhay kaysa matapon sa impiyerno nang may dalawang paa. At kung ang mata mo ang nagtutulak sa iyo sa kasalanan, itapon mo ito. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa Kaharian ng Diyos nang may isang mata kaysa matapon sa impiyerno nang may dalawang mata, kung saan walang tigil ang mga uod sa kanila at walang kamatayan ang apoy. Buburuhin nga ang apoy ang lahat. Mabuti ang asin ngunit kung tumabang ang asin, paano n'yo ito mapapaalat uli? Magkaroon kayo ng asin sa inyong sarili at mabuhay sa kapayapaan sa isa't-isa.”

  PAGNINILAY:

  Maraming salitang Pilipino ang kaugnay sa mabuting pakikipagkapwa. Kabilang na rito ang pakikitungo, pakikisama, pakikibagay, pakikisangkot, pakikilahok, at pakikiiisa na nagpapahiwatig na likas na sa atin ang pakikibahagi sa iba.  Karaniwan na sa pamayanang Kristiyano na ang bawat miyembro ng pamilya mula kay Tatay hanggang sa bunsong anak  ay may tungkulin sa simbahan o parokyang kinaaaniban bilang lector/commentator, lay minister, greeter, sakristan, choir member, Mother Butler - ang mahalagaý sama-sama pa rin  at naibabahagi ang anumang talento sa komunidad.  Kaya nga, hindi mahirap para sa atin ang pagtupad sa utos ni Jesus na: “Magkaroon kayo ng asin sa inyong sarili at mabuhay sa kapayapaan sa isa’t isa.”  Sapul pa noong unaý napakahalaga na ng asin sa pakikipagkalakalan dahil sa napakarami nitong silbi– pampalasa sa pagkain, panlanggas sa sugat, pamburo sa bagoong at iba pang pagkain, panlinis sa mga gamit, at marami pang iba. Kaya nga, napakahalaga ng iniwang tanong ni Jesus para sa bawat isa sa atin: “Mabuti ang asin, ngunit kung tumabang ang asin, paano ‘nyo ito mapapaalat muli?”  (Mahal na puso ni Jesus, loobin mong huwag naming mapalampas ang anumang mabuting pagkakataon para makapaglingkod sa iba at maipahatid ang pagmamahal mo sa kanila, Amen.)

   Listen to our radio programs

© Copyright 2009-2019 by Daughters of St. Paul