Bagong Umaga

 • Nov 23 2014
  Nobyembre 23, 2014 – LINGGO sa Ika-34 Linggo ng Karaniwang Panahon Paghahari ni Jesu-Kristo sa Sanlibutan
  Paghahari ni Jesu-Kristo sa Sanlibutan ... continue reading
 • Nov 22 2014
  Nobyembre 22, 2014 – SABADO sa Ika-33 Linggo ng Karaniwang Panahon Santa Cecilia, dalaga at martir
  Santa Cecilia, dalaga at martir ... continue reading
 • Nov 21 2014
  Nobyembre 21, 2014 – BIYERNES sa Ika-33 Linggo ng Karaniwang Panahon Ang Pagdadala kay Maria sa Templo
  Ang Pagdadala kay Maria sa Templo ... continue reading
 • Nov 20 2014
  Nobyembre 20, 2014 – HUWEBES sa Ika-33 Linggo ng Karaniwang Panahon San Felix de Valois
  Karaniwang Panahon San Felix de Valois ... continue reading
 • Nov 10 2014
  Bagong Umaga
  Bagong Umaga ... continue reading
Displaying 1-5 of 5 items

© Copyright 2009-2019 by Daughters of St. Paul