DISYEMBRE 27, 2019 – BIYERNES | Kapistahan ni San Juan, Apostol at Ebanghelista

EBANGHELYO: Jn 20:1, 2-8 Patakbong pumunta kay Simon Pedro at sa isa pang alagad na mahal ni Jesus si Maria Magdalena. Sinabi niya sa kanila: “May kumuha sa Panginoon mula sa libingan, at hinda namin alam kung saan nila siya inilagay.” Kaya lumabas si Pedro at ang isa pang alagad, at pumunta sa libingan. Sabay …

DISYEMBRE 27, 2019 – BIYERNES | Kapistahan ni San Juan, Apostol at Ebanghelista Read More »