BAGONG UMAGA • AGOSTO 16, 2018 HUWEBES SA IKA – 19 LINGGO NG TAON San Roque, Manggamot at San Esteban ng Hungria, Hari
  Mapagpalayang araw ng Huwebes mga minamahal kong kapanalig at texters! Ikalabing-anim ngayon ng Agosto, ginugunita natin si San Roque na isang manggagamot at San Esteban ng Unggaria na isang hari.  Pasalamatan natin ang Diyos sa mga banal na ito, at sa tulong ng kanilang panalangin hilingin nating pagkalooban tayo ng pusong mapagpatawad.  Ito ang tema ng Mabuting Balita maririnig natin ayon kay San Mateo kabanata Labing-walo, talata dalawampu’t isa hanggang kabanata labing-siyam talata isa. ...
  continue reading
 • AGOSTO 15, 2018 MIYERKULES SA IKA – 19 LINGGO NG TAON Ang Pag- akyat sa Langit ng Mahal na Birhen (Dakilang Kapistahan)
  Purihin ang Diyos sa araw na ito ng Miyerkules, Ika-Labinlima ng Agosto, Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ng Mahal na Birheng Maria sa Langit.  Ang dating Papa Pio Ikalabindalawa ang solemneng nagtakda nito noong araw ng Nobyembre, isanlibo siyam na raan at limampu bilang doktrina ng ating Simbahan na:  “Si Maria, ang kalinis-linisang Ina ng Diyos, matapos tahakin ang banal na buhay, inakyat ang katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian.  Pakinggan na natin ang Mabuting Balita ayon kay San Lukas sa unang kabanata, talata talumpu’t siyam hanggang limampu’t anim. ...
  continue reading
 • AGOSTO 14, 2018 MARTES SA IKA – 19 LINGGO NG TAO San Maximiliano Maria Kolbe, Pari at Martir
  Mapagpalang araw ng Martes mga minamahal kong kapanalig at texters.  Ika-Labing-apat ngayon ng Agosto, ginugunita natin si San Maximilian Maria Kolbe na isang pari at martir.  Itinanghal siyang santo ni Pope John Paul II, noong taong 1982 bilang martir ng pag-ibig sa kapwa.  Maaalalang inalay ni San Maximilian ang kanyang buhay bilang kapalit sa isang ama na may mga anak, na nakatakdang mamatay.  Kilala siya sa panuntunan na “ang galit, hindi makakatulong na puwersa; tanging pag-ibig lamang ang may malikhaing puwersa.”  Pasalamatan natin ang Diyos sa banal na ito at tulong ng kanyang panalangin hilingin nating matularan si San Maximilian sa kanyang wagas na pag-ibig sa Diyos at sa kapwa.  Panawagang maging maliliit na bata ang hamon ng Mabuting Balitang maririnig natin ayon kay San Mateo kabanata Labinwalo, talata isa hanggang lima, talata sampu, labindalawa hanggang labing-apat. ...
  continue reading
Displaying 1-3 of 1012 items

Listen to our radio programs

© Copyright 2009-2019 by Daughters of St. Paul