BAGONG UMAGA • MAYO 26, 2019 – IKAANIM NA LINGGO NG PASKO NG PAGKABUHAY (K)
  EBANGHELYO: JUAN 14:23-29 ...
  continue reading
 • MAYO 25, 2019 – SABADO SA IKA-5 LINGGO NG PASKO NG PAGKABUHAY
  EBANGHELYO: JUAN 15:18-21 ...
  continue reading
 • MAYO 24, 2019 – BIYERNES SA IKA-5 LINGGO NG PASKO NG PAGKABUHAY
  EBANGHELYO: JUAN 15:12-17 ...
  continue reading
Displaying 1-3 of 1066 items

Listen to our radio programs

© Copyright 2009-2019 by Daughters of St. Paul