BAGONG UMAGA • HULYO 18, 2019 – HUWEBES SA IKA-15 NA LINGGO NG TAON
  EBANGHELYO: MATEO 11:28-30 ...
  continue reading
 • HULYO 17, 2019 – MIYERKULES SA IKA-15 NA LINGGO NG TAON
  EBANGHELYO: MATEO 11:25-27 ...
  continue reading
 • HULYO 16, 2019 – MARTES SA IKA-15 NA LINGGO NG TAON Mahal na Birhen ng Carmel
  EBANGHELYO: MATEO 11:20-24 ...
  continue reading
Displaying 1-3 of 1119 items

Listen to our radio programs

© Copyright 2009-2019 by Daughters of St. Paul