Ang Katuparan: Gabay sa Pag-aaral ng Bagong Tipan


Author: Bro. Rene Barlis
Publisher: Paulines Philippines
ISBN / AVN: 978-971-590-796-5
Format: Bookpaper
Weight: 350.00 g.
Size: 5.5 x 8.25 in
Available In: Worldwide
Availability: In Stock

 

Price: P 170.00

 

Qty
P 170.00

 

Malaki ang maitutulong ng munting aklat na ito bilang gabay ng mga Katolikong komunidad sa pagpapalalim ng pag-unawa sa Mabuting Balita at sa pagmamalasakit na ipinakita ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus.


96 pp
 

  • Currently there are no reviews on this product.

Create A Review

Only registered members are authorized to post a review. Click here to login or here to register

© Copyright 2009-2019 by Daughters of St. Paul | Privacy Notice | Terms & Policies