50 Tanong at Sagot tungkol sa Biblia


Author: Most Rev. Broderick Pabillo, D.D.
Publisher: Paulines Philippines
ISBN / AVN: 978-971-590-859-7
Format: Paperback
Weight: 89.00 g.
Size: 4.5 x 6.75
Available In: Philippines
Availability: In Stock

 

Price: P 95.00

 

Qty
P 95.00

 

Galing mismo sa mga tanong ng mga tao ang mga tanong na nakatala sa aklat na ito. Sinikap sagutin ang mga ito gamit mismo ang Biblia. Inaasahang sa pagbabasa ng mga sagot, hindi lang ito mauunawaan kundi magiging daan din ng pagkakaroon ng mas malalim na pagpapahalaga sa Salita ng Diyos na nagbibigay-liwanag sa ating buhay. 

 

112pp

  • Currently there are no reviews on this product.

Create A Review

Only registered members are authorized to post a review. Click here to login or here to register

© Copyright 2009-2019 by Daughters of St. Paul | Privacy Notice | Terms & Policies