Ang Sakramento ng Binyag


Author:
Publisher: Paulines Audiovisual
ISBN / AVN: DVD 003
Format: DVD
Weight: 200.00 g.
Size: 7.5 X 5.25
Available In: Worldwide
Availability:

 

Price: P 400.00

 

Qty
P 400.00

 

DURATION
45 minutes

LANGUAGE
Filipino

1. Kwento tungkol sa isang pamilyang nagnanais ipagdiwang ang Sakramento ng Binyag nang may wastong pag-unawa sa kahulugan at kahalagahan nito 2. Direktang pagpapaliwanag, sa wikang Filipino at English, ng Sakramento ng Binyag sa paraang tanong-at-sagot. Magagamit ang videong ito sa pagbibigay ng pre-baptismal catechesis sa mga parokya, gayundin sa pagtuturo ng katesismo sa mga paaralan at tahanan.
 

  • Currently there are no reviews on this product.

Create A Review

Only registered members are authorized to post a review. Click here to login or here to register

© Copyright 2009-2019 by Daughters of St. Paul | Privacy Notice | Terms & Policies