Philippines - Malaysia - Papua New Guinea - Thailand Province

BAGONG UMAGA

 • Agosto 09, 2017 – MIYERKULES sa ika-18 Linggo ng Taon / Santa Teresa Benedicta dela Cruz, dalaga at martir

  Blg 13:1-2, 25 – 14:1, 26a-29a, 34-35 – Slm 106 – Mt 15:21-28

  Mt 15:21-28

  Pumunta si Jesus sa gawing Tiro at Sidon. May isang babaeng Kananea noon ang nagpunta sa dakong iyon at sumigaw: “Panginoon, anak ni David maawa ka sa akin! Pinahihirapan ng isang demonyo ang anak kong babae.” Ngunit hindi siya tinugon ni Jesus kaya lumapit ang kanyang mga alagad at hiniling ng mga ito. “Paalisin mo na siya’t sigaw nang sigaw sa likod natin.”

  At sinabi sa kanya ni Jesus: “Sa nawawalang tupa ng bayan ng Israel ako sinugo.”        Ngunit lumapit ang babae at lumuhod sa kanya at sinabi: “Ginoo, tulungan mo ako!” Sumagot si Jesus: Hindi tama na kunin ang tinapay sa mga bata at itapon ito sa mga tuta.” Sumagot ang babae: “Totoo nga, Ginoo, pero kinakain naman ng mga tuta ang mga nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga amo.” Kaya nagsalita sa kanya si Jesus; “Babae, napakalaki ng iyon pananalig!  Maganap sa iyo ayon sa nais mo.” At nang oras ding iyon, gumaling ang kanyang anak.

  PAGNINILAY

  Mula pa rin sa panulat ni Sr. Rose Agtarap ang pagninilay sa Ebanghelyo na ibabahagi ko sa inyo.  Sabi ni Santa Teresita del Niño Jesus: “Ang puso ng isang ina ang pinakamagandang obra maestra ng Diyos.” At makikita natin ang isang halimbawa nito sa ebanghelyo ngayon. Naglakas-loob ang inang taga-Canaan na lumapit kay Jesus. Hindi nila siya kalahi at hindi siya sumasampalataya kay Yahweh. Nabalitaan niya na gumagawa ng milagro si Jesus, at alam niya na hindi siya maaring lumapit dito lalo na’t babae siya. Kahit alam niyang walang katiyakan kung siya’y pakikinggan o pagbibigyan sa kanyang kahilingan, lumapit siya nang buong pagpapakumbaba. Hindi niya ininda ang paghamak sa kanyang pagkatao, basta maidulog lang niya ang anak niyang may sakit.  Hindi niya kailangan ang buong tinapay, kahit na karampot na mumo lang, sapat na, gumaling lang ang kanyang anak.  Mga kapatid, anumang suliranin ang pinagdadaanan natin ngayon buong pakumbaba at tiwala tayong lumapit sa Panginoon, at iluhog sa Kanya ang ating mga pangangailangan tulad ng babaeng Cananea.  At sa araw na ito, alalahanin natin ang lahat ng mga ina. Pasalamatan natin ang ating mga ina, kahit hindi Mother’s Day, at idalangin natin na makamtan nila ang biyayang kailangan nila ngayon.  Panginoon, kalingain Mo po ang lahat ng mga ina na may mabigat na suliraning pinagdadaanan sa mga sandaling ito.  Patatagin Mo po ang kanilang pananampalataya at pag-asa... Igawad mo po sa kanila ang taimtim na hangarin ng kanilang puso kung ito ang tunay na makabubuti sa kanila at sa kanilang pamilya.  Amen.

   Listen to our radio programs

© Copyright 2009-2018 by Daughters of St. Paul