Fr. JOSEPH MENDOZA

(Author of OREMUS, ANAK NG PITONG SALA and IADYA MO KAMI)

Si REB. PADRE JOSEPH P. MENDOZA ang Chief Exorcist ng Arsidiyosesis ng Lipa. Siya ay inordenang pari noong Setyembre 3, 1990. Naging isa siyang Spiritual Director at Rector sa St. Francis de Sales Major Seminary sa Marauoy, Lipa City. Hinirang siyang exorcist noong Setyembre 5, 2016. Siya ay kasapi ng International Association of Exorcist (AIE), gayon din ng Philippine Association of Catholic Exorcists (PACE). Siya ang namumuno sa Officium Liberationis Spiritualis et Exorcismi (OLSE) ng Arsidiyosesis ng Lipa.