orcategory: BAGONG UMAGA

HULYO 3, 2020 – BIYERNES SA IKA-13 NG LINGGO NG TAON | Kapistahan ni Santo Tomas, Apostol

EBANGHELYO : Jn 20:24-29 Isa sa Labindalawa si Tomas na tinaguriang Kambal. Hindi nila siya kasama nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng iba pang mga alagad: “Nakita namin ang Panginoon!” “Maliban lamang na makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako at maipasok ko ang aking daliri sa bakas ng …

HULYO 3, 2020 – BIYERNES SA IKA-13 NG LINGGO NG TAON | Kapistahan ni Santo Tomas, Apostol Read More »

HUNYO 29, 2020 – LUNES SA IKA-13 NA LINGGO NG TAON | Dakilang Kapistahan nina San Pedro at San Pablo, mga apostol

EBANGHELYO: Mt 16:13-19 Pumunta noon si Jesus sa may dakong Cesarea ni Filipo. Tinanong niya ang kanyang mga alagad: “Ano ang Anak ng Tao para sa mga tao? Sino ako para sa kanila?” “May nagsasabing si Juan Bautista ka; may iba pang nagsasabing si Elias ka o si Jeremias o isa sa mga propeta kaya.” …

HUNYO 29, 2020 – LUNES SA IKA-13 NA LINGGO NG TAON | Dakilang Kapistahan nina San Pedro at San Pablo, mga apostol Read More »