orcategory: BAGONG UMAGA

NOBYEMBRE 9, 2019 – SABADO SA IKA-31 LINGGO NG TAON | Kapistahan ng Pagtatalaga ng Basilika ni San Juan de Letran sa Roma

EBANGHELYO: JUAN 2:13-22 Malapit na ang Paskuwa ng mga Judio, at umahon pa-Jerusalem si Jesus. Natagpuan niya sa patyo ng Templo ang mga nagtitinda ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga nakaupong tagapalit ng pera. Kaya gumawa si Jesus ng panghagupit mula sa mga lubid, at ipinagtabuyan ang lahat mula sa …

NOBYEMBRE 9, 2019 – SABADO SA IKA-31 LINGGO NG TAON | Kapistahan ng Pagtatalaga ng Basilika ni San Juan de Letran sa Roma Read More »