orcategory: BAGONG UMAGA

ENERO 12, 2020 – KAPISTAHAN NG PAGBIBINYAG SA PANGINOON

EBANGHELYO: MATEO 3:13-17 Dumating si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa Ilog Jordan para magpabinyag.  Pero tumanggi si Juan at sinabi: “Ako ang dapat na magpabinyag sa iyo, Bakit ikaw ang lumapit sa akin?”Ngunit sumagot sa kanya si Jesus: “Hayaan mo.  Ganito natin tutuparin ang makatarungang plano ng Diyos. “Kaya sumang-ayon si Juan.  Matapos mabinyagan, …

ENERO 12, 2020 – KAPISTAHAN NG PAGBIBINYAG SA PANGINOON Read More »