orcategory: BAGONG UMAGA

HUNYO 23, 2022 | DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGSILANG NI SAN JUAN BAUTISTA

Ebanghelyo: Lucas 1:57-66, 80 Nang sumapit ang panganganak ni Elizabeth, isang anak na lalaki ang isinilang niya. Narinig ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anakan, nagdalang-awa sa kanya ang Panginoon kayat nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw na, dumating sila para tuliin ang sanggol at pangangalanan sana nila itong Zacarias gaya ng kanyang ama. …

HUNYO 23, 2022 | DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGSILANG NI SAN JUAN BAUTISTA Read More »

ABRIL 30, 2022 – SABADO SA IKALAWANG LINGGO NG PASKO NG MULING PAGKABUHAY

Isang maligayang araw ng Sabado mga kapatid/ kapanalig! Dakilain natin ang Diyos sa mga biyayang ipinagkakaloob NIya sa atin. Pasalamatan atin Siya sa Pananampalatayang ipinagkaloob NIya sa atin. Nagbibigay ito sa atin ng panibagong lakas at katatagan sa pagharap sa mga unos at hamon na dumarating sa ating buhay. Ako po si Sr. Amelyne Paglinawan …

ABRIL 30, 2022 – SABADO SA IKALAWANG LINGGO NG PASKO NG MULING PAGKABUHAY Read More »

ABRIL 29, 2022 – BIYERNES SA IKALAWANG LINGGO NG PASKO NG MULING PAGKABUHAY

Isang mapagpalang araw ng Biyernes mga kapatid/ kapanalig! Purihin natin ang Diyos sa pagkakaloob sa atin ng pagkakataong mapakinggan ang Kanyang Salitang nagbibigay sa atin ng gabay at inspirasyon sa araw-araw. Ipanalangin natin na maging handa tayong maging instrumento ng Kanyang kapayapaan at biyaya lalo na sa higit na nangangailangan. Ako po si Sr. Amelyne …

ABRIL 29, 2022 – BIYERNES SA IKALAWANG LINGGO NG PASKO NG MULING PAGKABUHAY Read More »

ABRIL 28, 2022 – HUWEBES SA IKALAWANG LINGGO NG PASKO NG MULING PAGKABUHAY

Mapagpalayang araw ng Huwebes mga kapatid! Mga kapanalig! Dakilain natin ang Diyos sa Kanyang pag-ibig sa atin na walang hanggan. Nakapagdudulot ng kakaibang kaligayahan kung kausap mo ang taong mahalaga sa buhay mo, lalo’t gusto mo pang mapalapit sa kanya. Marahil ito ang karanasan ni Nicodemo sa pakikipag-usap kay Jesus. Ako po si Sr. Amelyne …

ABRIL 28, 2022 – HUWEBES SA IKALAWANG LINGGO NG PASKO NG MULING PAGKABUHAY Read More »

ABRIL 27, 2022 – MIYERKULES SA IKALAWANG LINGGO NG PASKO NG MULING PAGKABUHAY

Maligayang araw ng Miyerkules mga minamahal naming kapatid kapanalig! Purihin ang mapagmahal nating Diyos sa biyayang masilayan muli ang kagandahang ng bagong araw. Pasalamatan natin ang Diyos ng pag-ibig na nag-alay ng Kanyang Bugtong na Anak para sa ating kaligtasan at patuloy na gumagabay sa ating Inang Bayang Pilipinas. Ipanalangin natin na ang Prinsipe ng …

ABRIL 27, 2022 – MIYERKULES SA IKALAWANG LINGGO NG PASKO NG MULING PAGKABUHAY Read More »

ABRIL 26, 2022 – MARTES SA IKALAWANG LINGGO NG PASKO NG MULING PAGKABUHAY

Mapagpalang araw ng Martes mga minamahal kong kapatid kay Kristo! Mga kapanalig! Ako po si Sr. Amelyne Paglinawan ng Daughters of St. Paul.Mahalagang bigyan natin ng puwang ang Banal na Espiritu sa ating mahalagang pagdedesisyon. Ipanalangin natin ang ating nalalapit ng national & local elections.  Salubungin natin na may galak ang Salita ng Diyos na …

ABRIL 26, 2022 – MARTES SA IKALAWANG LINGGO NG PASKO NG MULING PAGKABUHAY Read More »