orcategory: BAGONG UMAGA

ABRIL 11, 2021 – IKALAWANG LINGGO NG PASKO NG PAGKABUHAY (B) | Linggo ng Banal na Awa ng Panginoon

EBANGHELYO: Jn 20:19-31 Agaw-dilim na noon sa unang araw na iyon ng sanlinggo at nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Judio, dumating si Jesus at pumagitna. At sinabi niya sa kanila: “Sumainyo ang kapayapaan!” Pagkasabi niya nito, ipinakita niya sa kanila ang mga kamay at ang tagiliran. …

ABRIL 11, 2021 – IKALAWANG LINGGO NG PASKO NG PAGKABUHAY (B) | Linggo ng Banal na Awa ng Panginoon Read More »

ABRIL 3, 2021 – SABADO SANTO

EBANGHELYO: Mk 16:1-7 Pagkatapos ng araw ng pahinga, si Maria Magdalena, at si Maria ina ni Jaime at si Salome ay bumili ng mga pabango upang pumunta at pahiran si Hesus. At dumating sila sa libingan kina umagahan ng uang araw ng isang Linggo. Pinag usap nila ay: “Sino ang magpapagulong  at mag aalis sa malaking …

ABRIL 3, 2021 – SABADO SANTO Read More »