BAGONG UMAGA

SETYEMBRE 23, 2023 – SABADO SA IKA-24 NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON | San Pio ng Pietrelcina, pari

BAGONG UMAGA Maligayang araw ng Sabado kapatid kay Kristo.  Purihin ang Diyos na buhay!  Patuloy S’yang nangungusap sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Salita.  Pero anong klaseng puso ba meron tayo, na tumatanggap ng Kanyang Salita?  Ito po ang inyong lingkod Sr. Lina Salazar ng Daughters of St. Paul.  Pakinggan na natin ang Mabuting Balita ayon kay San Lukas kabanata …

SETYEMBRE 23, 2023 – SABADO SA IKA-24 NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON | San Pio ng Pietrelcina, pari Read More »

SETYEMBRE 22, 2023 – BIYERNES SA IKA-24 NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON  

BAGONG UMAGA Magandang-magandang araw ng Biyernes minamahal kong kapatid kay Kristo.  Pasalamatan natin ang Diyos sa bagong araw, bagong buhay at bagong pag-asang itinanim Niya sa ating puso.  Muli, ihabilin natin sa Kanya ang buong maghapon at hilinging pangunahan tayo sa pagtupad ng ating mga tungkulin at sa mga gagawin nating pagdedesisyon.  Ito po ang inyong lingkod Sr. …

SETYEMBRE 22, 2023 – BIYERNES SA IKA-24 NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON   Read More »

SETYEMBRE 21, 2023 – HUWEBES SA IKA-24 NA LINGGO NG TAON | Kapistahan ni San Mateo, apostol at ebanghelista

BAGONG UMAGA Purihin ang Diyos sa araw na ito ng Huwebes, ika-dalawampu’t isa ng Setyembre, kapistahan ni San Mateo, Apostol at Ebanghelista.  Pasalamatan natin ang Diyos sa banal na ito at sa tulong ng kanyang panalangin hilingin nating pagalingin tayo sa’ting espiritwal na karamdaman.  Ito po ang inyong lingkod Sr. Lina Salazar ng Daughters of St. Paul.  Pakinggan …

SETYEMBRE 21, 2023 – HUWEBES SA IKA-24 NA LINGGO NG TAON | Kapistahan ni San Mateo, apostol at ebanghelista Read More »

SETYEMBRE 20, 2023 – MIYERKULES SA IKA-24 NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON | San Andres Kim Taegon, pari, San Pablo Chong Hasang, at mga kasama, mga martir

BAGONG UMAGA Mapayapang araw ng Miyerkules ginigiliw kong kapatid kay Kristo.  Purihin ang mapagmahal nating Diyos sa pagpahiram sa atin ng panibagong buhay at kalakasan, at sa mga biyayang inilaan Niya sa atin para sa araw na ito. Ito po si Sr. Lina Salazar ng Daughters of St. Paul.  Pakinggan na natin ang Mabuting Balita ayon kay …

SETYEMBRE 20, 2023 – MIYERKULES SA IKA-24 NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON | San Andres Kim Taegon, pari, San Pablo Chong Hasang, at mga kasama, mga martir Read More »

SETYEMBRE 19, 2023 – MARTES SA IKA-24 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON | San Januario, obispo at martir

BAGONG UMAGA                                                                                                    Mapagpalang araw ng Martes minamahal kong kapatid kay Kristo.  Dakilain ang Diyos nating Mapagkalinga at Mapagmahal! Pasalamatan natin Siya sa mga biyayang patuloy Niyang ipinagkakaloob sa atin hanggang sa sandaling ito. Ito po ang inyong lingkod, Sr. Lina Salazar ng Daughters of St. Paul. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng pusong maawain …

SETYEMBRE 19, 2023 – MARTES SA IKA-24 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON | San Januario, obispo at martir Read More »

SETYEMBRE 18, 2023 – LUNES SA IKA-24 NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON | San Jose ng Cupertino

BAGONG UMAGA Isang masigla at puno ng pag-asang araw ng Lunes minamahal kong kapatid kay Kristo.  Ito po muli si Sr. Lina Salazar ng Daughters of St. Paul.  Pasalamatan natin ang Diyos sa biyayang magising muli upang mapuspos ng Kanyang pagpapala at pagmamahal.  Ang bawat araw na pinapahiram sa atin ng Diyos panibagong pagkakataon upang lumago sa kabanalan …

SETYEMBRE 18, 2023 – LUNES SA IKA-24 NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON | San Jose ng Cupertino Read More »

SETYEMBRE 17, 2023 – IKA-24 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (A)

BAGONG UMAGA Purihin ang Diyos sa pagpasok natin sa Ika-dalawampu’t apat na Linggo sa karaniwang panahon ng ating liturhiya. Linggo ngayon ng mga Katekista.  Kaya pagbati po sa lahat ng mga katekistang nakikinig ngayon.  Pagpalain nawa ng Panginoon ang iyong paglilingkod sa Kanyang sambayanan.  Ito po ang inyong lingkod Sr. Lina Salazar ng Daughters of St. Paul.  Pakinggan na …

SETYEMBRE 17, 2023 – IKA-24 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (A) Read More »

Setyembre 16, 2023 – Sabado sa Ika-23 Linggo ng Taon | San Cornelio, papa at San Cipriano, Obispo, mga martir

BAGONG UMAGA Maligayang araw ng Sabado kapatid kay Kristo.  Purihin ang Panginoon sa biyayang masilayan muli ang ganda ng panibagong araw na punong-puno ng Kanyang pag-asa at pagpapala.  Panawagang lumago sa pagsabuhay ng pananampalataya ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ngayon, ayon kay San Lukas kabanata anim, talata apatnapu’t tatlo hanggang apatnapu’t siyam. EBANGHELYO: Lk 6:43-49 Sinabi ni …

Setyembre 16, 2023 – Sabado sa Ika-23 Linggo ng Taon | San Cornelio, papa at San Cipriano, Obispo, mga martir Read More »

SETYEMBRE 15, 2023 – BIYERNES SA IKA-23 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON | Mahal na Birheng Nagdadalamhati         

BAGONG UMAGA     Purihin ang Diyos sa paggunita natin ngayon ng Mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati. Isang mainit na pagbati po ng Happy Fiesta sa mga parokyang nagdiriwang ng Kapistahan ngayon!  Kasunod ng pagdiriwang ng Pagtatampok sa Krus na Banal, ang paggunita natin sa Mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati o ang Our Lady of Sorrows.  Pasalamatan …

SETYEMBRE 15, 2023 – BIYERNES SA IKA-23 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON | Mahal na Birheng Nagdadalamhati          Read More »

SETYEMBRE 14, 2023 – HUWEBES SA IKA-23 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON | Ang Pagtatampok sa Krus na Banal (Kapistahan) – (ABK)

BAGONG UMAGA Purihin ang Diyos sa pagdiriwang natin ngayon ng Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal ng Panginoong Hesus.  Ang krus ang kinikilalang simbolo ng Kristiyanismo.  Sa tuwing pinagmamasdan natin ang krus, natutunghayan natin ang buod ng kabuuang misteryo ng ating pananampalataya.  Ito po ang inyong lingkod Sr. Lina Salazar ng Daughters of St. Paul.  Halina’t sambahin natin …

SETYEMBRE 14, 2023 – HUWEBES SA IKA-23 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON | Ang Pagtatampok sa Krus na Banal (Kapistahan) – (ABK) Read More »