orcategory: BAGONG UMAGA

ENERO 25, 2021 – LUNES SA IKATLONG LINGGO NG TAO | Kapistahan ng Pagbabalik-loob ni San Pablo, apostol

EBANGHELYO: Mk 16:15-18 Sinabi ni Jesus sa labing-isa: “Pumunta kayo sa buong daigdig at ipahayag ang ebanghelyo sa buong sangkinapal. Maliligtas ang maniniwala at magpapabinyag; hahatulan naman ang di maniniwala.  At ito ang mga tandang sasama sa mga maniniwala: magpapalayas sila ng mga demonyo sa aking Pangalan, magsasalita sila sa iba pang mga wika, hahawakan nila ang mga …

ENERO 25, 2021 – LUNES SA IKATLONG LINGGO NG TAO | Kapistahan ng Pagbabalik-loob ni San Pablo, apostol Read More »

ENERO 24, 2021 –IKATLONG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON | SUNDAY OF THE WORD

EBANGHELYO: Mk 1:14-20 Pagkadakip kay Juan, pumunta si Jesus sa Galilea.  Doon niya ipinahayag ang magandang balita ng Diyos sa pagsasabing  “Sumapit na ang panahon; magbagong buhay at maniwala sa magandang balita; lumapit na nga ang Kaharian ng Langit.” Sa pagdaan ni Jesus sa pampang ng lawa ng Galilea, nakita niya si Simon kasama si Andres na kapatid …

ENERO 24, 2021 –IKATLONG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON | SUNDAY OF THE WORD Read More »

ENERO 17, 2021 – IKALAWANG LINGGO SA KARANIWANG PAHANON | Kapistahan ng Mahal na Sto. Nino sa Pilipinas

EBANGHELYO: Mk 10:13-16 May nagdala kay Jesus ng mga bata para hipuin niya sila. Ngunit pinagalitan ng mga alagad ang mga taong may dala sa kanila. At pagkakita ni Jesus, nagalit siya at sinabi sa kanila: “Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag n’yo silang pigilan. Sa mga tulad nga nila ang Kaharian ng …

ENERO 17, 2021 – IKALAWANG LINGGO SA KARANIWANG PAHANON | Kapistahan ng Mahal na Sto. Nino sa Pilipinas Read More »