orcategory: BAGONG UMAGA

SETYEMBRE 21, 2021 – MARTES SA IKA -25 NA LINGGO NG TAON | Kapistahan ni San Mateo, apostol at ebanghelista

EBANGHELYO: Mt 9:9-13 Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Mateo na nakaupo sa singilan ng buwis at sinabi niya rito: “Sumunod ka sa akin.” At tumayo si Mateo at sinundan s’ya. At habang nasa hapag si Jesus sa bahay ni Mateo, maraming taga-singil ng buwis at iba pang makasalanan ang lumapit …

SETYEMBRE 21, 2021 – MARTES SA IKA -25 NA LINGGO NG TAON | Kapistahan ni San Mateo, apostol at ebanghelista Read More »

SETYEMBRE 15, 2021 – MIYERKULES SA IKA -24 NA LINGGO NG TAON | Paggunita sa Mahal na Birheng Nagdadalamhati

EBANGHELYO: Lk 2:33-35     Sa Jerusalem ang isang taong nagngangalang Simeon; totoong matuwid at maka-Diyos ang taong iyon. Hinihintay n’ya ang pagpapaginhawa ng Panginoon sa Israel at sumasakanya ang Espiritu Santo. Ipinaalam naman sa kanya ng Espiritu Santa na hindi s’ya mamamatay hangga’t hindi n’ya nakikita ang Mesiyas ng Panginoon. Kaya pumunta siya ngayon sa Templo …

SETYEMBRE 15, 2021 – MIYERKULES SA IKA -24 NA LINGGO NG TAON | Paggunita sa Mahal na Birheng Nagdadalamhati Read More »

SETYEMBRE 14, 2021 – MARTES SA IKA -24 NA LINGGO NG TAON | Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal

EBANGHELYO: Jn 3:13-17 Sinabi ni Jesus kay Nicodemo: “Walang umakyat sa Langit maliban sa bumaba mula sa Langit— ang Anak ng Tao. Kagaya ng pagtataas ni Moises sa ahas sa ilang, gayundin naman kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang bawat naniniwala sa kanya. Ganito nga kamahal ng …

SETYEMBRE 14, 2021 – MARTES SA IKA -24 NA LINGGO NG TAON | Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal Read More »