Ang Bibliya Ngayon

Isat kalahating oras napag-aaral ng Salita Diyos na tutugon sa mga Pastoral na katanungan ng mga mananampalataya. Ipinapaliwanag ng mga dalubhasa ng Bibliya ang mga katanungan tungkol sa pananampalataya ayon sa katuruan ng Simbahan at lapat sa karanasan ng karaniwang mananampalataya. Mapapakinggan ng LIVE sa Radyo Veritas 846 tuwing Linggo, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi.