Ibat Ibang Mukha ng Pag-ibig

Makinig sa walang-kamatayang kuwento ng buhay ng mga Santo na nagmahal sa Diyos nang higit sa lahat, nagsakripisyo at nag-alay ng buhay para sa ikabubuti ng lahat.

30-minutong radio drama sa wikang Pilipino na nagtatampok sa buhay ng mga paborito nating Santo na matatag na nanindigan sa kung ano ang tama at mabuti sa kabila ng mga pag-uusig, at ipinaglaban ang Kristiyanong pananampalataya hanggang sa huli.