Daughters of Saint Paul

Psalms and Prayer

Buksan ang puso at makiisa sa mga ‘boses-angel’ na mga madre sa kanilang pag-aalay ng panalangin at papuri sa mapagmahal nating Diyos. Makikiisa sa kanilang madamdaming pagdarasal, papuri at pasasalamat, paghingi ng tawad at biyayang kinakailangan. Sa katahimikan ng ating mga puso, samahan natin sila sa pananalangin sa pamamagitan ng Salmo.