Teresa Gumap-as Dumadag

(Author of PASKO PA RIN)

Bilang isang ina, naranasan ni Teresa Gumap-as Dumadag na mahalagang turuan ang
tatlo niyang mga anak kung ano ang tunay na diwa ng Pasko. Sampung libro na ang
naisulat niya, kabilang na rito ang dalawang aklat pambata: Maliit ang Palda ni Isay at
Mommy Loves You Just the Same. Tatlong ulit na siyang nagwagi sa Cardinal Sin
Catholic Book Awards at naging #1 Amazon Bestselling Author din siya. Matatagpuan si
Teresa online sa https://www.handsonparentwhileearning.com/blog na nagwagi bilang Best Blog sa 40 th Catholic Mass Media Awards.