Philippines - Malaysia - Papua New Guinea - Thailand Province

BAGONG UMAGA

 • Mayo 20, 2017 – SABADO sa Ikalimang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay / San Bernardino de Siena, pari


  Gawa 16:1-10 – Slm 100 – Jn 15:18-21

  Jn 15:18-21

  Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad:  “Kung napopoot sa inyo ang mundo, alamin n’yo na ako muna bago kayo ang kinapootan nito. Kung kayo’y mula sa mundo, inibig na sana ng mundo ang sariling kanya. Ngunit napopoot sa inyo ang mundo dahil hindi kayo mula sa mundo kundi ako ang humirang sa inyo mula sa mundo.

              “Tandaan n’yo ang sinabi ko sa inyo:  ‘Walang utusang mas dakila sa kanyang panginoon.’ Hindi ba’t inusig nila ako? Uusigin din kayo. Tinupad ba nila ang aking salita? Gayon din nila tutuparin ang sa inyo. Dahil sa ngalan ko nila gagawin ang mga ito laban sa inyo, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagpadala sa akin.”

  PAGNINILAY

  Sinabi ni Jesus na “Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo:  walang utusang mas dakila sa Kanyang Panginoon.  Di ba’t inuusig nila ako?  Uusigin din kayo.”  Kung babalikan natin ang kasaysayan ng ating Iglesya Katolika, marami ang inusig at pinatay dahil sa kanilang paninindigan sa pananampalataya.  Ipinagpalit nila ang kanilang buhay kaysa tumalikod sa pagmamahal sa Panginoon.  Sila ang mga martir ng simbahan.  Isa na rito si San Lorenzo Ruiz, ang unang Filipinong santo na naging martir sa Japan.  Napakaganda ng kanyang sinabi na magkaroon man siya ng maraming libong buhay, kanya itong iaalay sa Diyos.  At sa panahon natin ngayon, napakaraming Kristiyanong inuusig sa iba’t-ibang panig ng mundo.  Lalo na sa North Korea, Somalia, Afganistan, Sudan, Syria, Iraq at iba pa.  Wala silang kalayaang magsabuhay ng pananampalataya at maging ang Bibliya at iba pang simbolo ng Kristiyanong pananampalataya, sinasamsam at itinatapon.  Dito sa Pilipinas, kahit na tinagurian tayong Kristiyanong bansa, nakararanas din tayo ng pag-uusig lalo na ngayon?  At ang nakakalungkot, mula pa sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa.  Kapag pinuna ng mga taong simbahan – ng mga Obispo at kaparian ang di makatarungang pagpatay o Extra Judicial killings na nangyayari sa ating bansa, katakot-takot na mura at batikos ang mapapala natin.  Ang tanong, sapat na ba itong dahilan para manahimik tayo sa gitna ng umiiral na kasamaan at di makatarungang sistema sa ating lipunan?  Narito ang Panginoong Jesus na nagpapaalala sa atin na huwag tayong bibitaw na manindigan sa tama at mabuti. Isulong ang mga katuruan ng Panginoon na unti-unti nang binabalewala sa kasalukuyang panahon.  Sikapin nating ibalik ang kabutihang asal, paggalang sa kapwa at pagpapahalaga sa buhay ng tao, na tinubos na ng Mahal na Dugo ng Panginoong Jesus.  Panginoon, tulungan Mo po akong makita kayo sa puso ng bawat tao, masama man ito o mabuti.  Tulungan Mo po ang aming bansa sa mga krisis na pinagdadaanan namin sa ngayon.  Amen.

   Listen to our radio programs

© Copyright 2009-2018 by Daughters of St. Paul